Relacja na żywo ze Zgromadzenia Socios Compromisarios!

Maciej Łoś

23 października 2021, 15:00

22 komentarze

Fot. Getty Images

Witamy i zapraszamy do śledzenia relacji na żywo Zgromadzenia Socios Compormisarios. Będą na nim poruszone kwestie, których nie udało się przegłosować przed tygodniem.

Po sześciu godzinach zakończyło się Zgromadzenie Socios Compromisarios, na którym odbyły się debaty i głosowania na tematy, których nie udało się poruszyć tydzień wcześniej.

Joan Laporta: Respektuję słowa socio, który twierdzi, że oszukałem kibiców. Prawda jest jednak taka, że zrobiłem wszystko, żeby podpisać kontrakt z Messim, ale LaLiga nie pozwoliła nam na to.

Joan Laporta: Będziemy również współpracować ze sponsorami, tak aby na swoich stronach internetowych przynajmniej zamieścili jako opcję język kataloński. Myślę, że się zgodzą, bo to jest sposób na integrację wśród całej społeczności kibiców Barçy.

Joan Laporta: Analizujemy, jak rozwiązać problem katalońskiego jako pierwszego języka w sieciach społecznościowych, nie szkodząc przy tym fanom z innych części świata. Byliśmy pionierami w użyciu języka katalońskiego. Chłopcy z La Masii uczą się w języku katalońskim, ale to, czy go używają na co dzień, zależy od nich samych. Egurrola, Cairo i Borregán mówią normalnie po katalońsku, a są Baskiem, Argentyńczykiem i madrytczykiem.

Joan Laporta: Jest wiele rodzin, które straciły bliskich w ostanim czasie. Barça to wspaniała rodzina i to, że karnety przechodzą od dziadków do wnuków, jest cudowne. Obiecujemy usprawnić procedury.

Joan Laporta: Z Leo Messim nie mieliśmy marginesu. Gdy poznaliśmy wyniki audytu i przedyskutowaliśmy sytuację, to wiedzieliśmy, że nie możemy podpisać z nim nowego kontraktu. 

Joan Laporta: Podjęliśmy decyzję o dokończeniu Zgromadzenia dzisiaj, ponieważ nie udało się przedyskutować wielu ważnych tematów. Nie uważam, że straciłem panowanie nad sobą podczas rozmów, to była debata, konstruktywna debata pełna obustronnego szacunku.

Czas na odpowiedzi ze strony zarządu.

Socio prosi o szczegółowe informacje na temat zarobków poszczególnych zawodników.

Kolejny fan pyta o odejście Leo Messiego.

Jeden z socios zastanawia się, dlaczego część piłkarzy z La Masii nie mówi po katalońsku.

Jeden z socios pyta, czy gdyby Leo Messi przedłużył kontrakt przed 30 czerwca, wtedy udałoby się uniknąć przekroczenia zasad finansowego fair play.

Kolejna tura wypowiedzi socios.

Joan Manuel Trayter: Kilku socios poprosiło nas, aby wszystkie informacje były podawane w języku katalońskim, a następnie, w razie potrzeby, w innych językach. Wszystkie teksty w sieciach społecznościowych powinny być w języku katalońskim.

Joan Manuel Trayter: Proszę o dołożenie starań, abyśmy byli informowani o wszystkich zmianach zachodzących w odniesieniu do karnetów. Socios, którzy byli na liście oczekujących, powinni mieć do dyspozycji bilety na mecz z Realem Madryt.

Joan Manuel Trayter: Proszę zarząd, aby położył kres kartom do głosowania, które nie dają nam obrazu nowoczesności. Klub posiada mechanizmy, dzięki którym może to robić w sposób znacznie bardziej komfortowy. Najbliższe wybory mogą oznaczać koniec tego archaicznego systemu.

Głos zabrał teraz Joan Manuel Trayter.

Udało się przegłosować najważniejszą zmianę w statucie, którym było zawieszenie artykułu 67. Za było 265 osób, przeciw 54, a 18 wstrzymało się od głosu.

Przegłosowano wniosek o zmiany w artykule 39 na temat wprowadzenia kodeksu etycznego wśród wszystkich pracowników klubu. Za było 321 osób, 12 przeciw, a pięć wstrzymało się od głosu.

Wniosek o zmianę w artykule 34 na temat skrócenia kandencji zarządu z sześciu na pięć lat (od 2026 roku) został przegłosowany. Za było 337 osób, cztery przeciwko, a trzy wstrzymały się od głosu.

Przegłosowano zmianę w artykule 33 o zwiększeniu liczby dyrektorów z 21 do 25. Za było 301 socios, przeciw 24, a 13 wstrzymało się od głosu.

Nie uzyskano 2/3 głosów za przegłosowaniem artykułu 16 o zmianach we współpracy z Penyami bez udziału Światowej Konfederacji Penyi. Tym samym wniosek został odrzucony.

Przegłosowano zmiany w artykule 12 o umożliwieniu zostania socio przez internet. Za było 257 osób, przeciw 61, a 26 wstrzymało się od głosu.

Przegłosowano zmiany w artykule 4 o uznaniu zasad Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 336 osób było za, cztery przeciw, a dziewięć wstrzymało się od głosu.

Po wielu opóźnieniach rozpoczynamy głosowania na temat zmian w Statucie.

Joan Laporta kłóci się z jednym z socios na temat Światowej Konfederacji Penyi: Nikomu nie wypowiedziałem wojny. Zmieniamy tylko sposób, w jaki będziemy współpracować z Penyami.

Joan Laporta odpowiada: Te kwestie zostały już wystarczająco wyjaśnione, będziemy głosować.

Kolejni socios proszą, żeby głosowanie na temat kwestii związanej ze Światową Konfedereacją Penyi zostało przełożone na kolejne Zgromadzenie.

Joan Laporta: Nie możemy tworzyć powielania struktur. Pieniądze z Konfederacji  opuszczają klub i nie chcemy pośredników. Operacje prowadzone przez tę organizację mogą być przeprowadzane przez klub. Umowa zmusiła nas do zapłacenia dużych pieniędzy, na co nie możemy się zgodzić.

Socios proszą o dalszą współpracę klubu ze Światową Konfederacją Penyi.

Rozpoczęła się kolejna tura pytań socios.

Joan Laporta: Jesteśmy zobowiązani do poddania art. 67 pod głosowanie na każdym Zgromadzeniu. Za każdym razem zostanie podjęta decyzja, czy utrzymać zawieszenie, czy nie.

Elena Fort: Oczywiście jesteśmy podmiotem antyfaszystowskim i przy zmianie kolejnych artykułów w Statucie będzie to rozważane. Nie oznacza to, że będą składane jakieś konkretne oświadczenia w tym zakresie.

Joan Laporta: Technologie pozwalają nam zrozumieć obawy kibiców. Możemy zorganizować to wszystko w dobry sposób i to zrobimy. Nasza propozycja jest bardzo logiczna.

Joan Laporta: Nie chcę rozpoczynać wojny z Penyami. Kochamy je i będziemy z nimi współpracować. Klub będzie pomagał we wszystkim, czego potrzebują. Zdajemy sobie sprawę z trudności bycia fanem Barçy poza Katalonią, ale nie będziemy szczędzić wysiłków, żeby ułatwić pewne kwestie. Spotkałem się z Penyami z Ceuty, Melilli i Andaluzji i wszyscy to zrozumieli. Myślę, że to będzie dla nas dobre.

Obecnie przemawia Joan Laporta.

Fort  wyjaśnia, że ​​nie ma ograniczeń prawnych dla pracowników w przestrzeganiu kodeksu etycznego. Laporta dodaje: To tylko wyznaczanie standardów zgodnych z wartościami klubu, a nasi pracownicy zgadzają się z tym kodeksem etycznym.

Joan Laporta: Zarząd rozważa opcje ułatwienia socios udziału w głosowaniu, na przykład poprzez wprowadzenia głosowania elektronicznego. Kolejne zebranie może już odbyć się w tej formie.

Elena Fort: Nie dyskutujemy o tym, czy każdy może zostać socio, tylko żeby kibice spoza Katalonii mogli się nimi stać bez konieczności przybycia do Barcelony. Myślę, że ktokolwiek zostaje socio, robi to dlatego, że kocha Barçę.

Elena Fort: Umożliwimy głosowanie elektroniczny i będzie to istotny punkt przyszłej zmiany statutu. Jeśli chodzi o parytet w zarządzie, osiągniemy go, gdy będzie on także wśród socios. Sumiennie dążymy do normalizacji tej sytuacji w klubie.

Teraz na pytania będą odpowiadali członkowie zarządu.

Socio 114 848 prosi o gwarancje, że zarząd nie będzie mógł oddać klubu w ręce podmiotów zewnętrznych.

Kolejni przemawiający wzywają do głosowania przeciwko zmianie artykułów regulujących relacje między Penyami.

Prezydent Federacji Penyii Kastylii-La Manchy także prosi o głosowanie przeciwko zmianie artykułów regulujących relacje między Penyami.

Rafael Ballet prosi o wyznaczenie konkretnego okresu tymczasowego zawieszenia artykułu 67.

Joan Soler prosi o włączenie do statutu cenzury postaw faszystowskich, by klub oficjalnie ogłosił się antyfaszystowskim.

Jedna z socios pyta, jak można pogodzić etykę z posiadaniem ambasadorów, którzy prowadzili kampanię na rzecz skrajnie prawicowych rządów i sprzeciwiają się wartościom Barçy. Chodzi m.in. o Rivaldo i Ronaldinho, którzy wspierają prezydenta Bolsonaro w Brazylii.

Nicolás Pérez, przewodniczący Konfederacji Penyii Kastylii i León prosi o przestrzeganie wytycznych ustawowej komisji ekonomicznej, która ostrzegała o sytuacji już na czterech ostatnich zgromadzeniach. Wskazuje że to Laporta podpisał obecną umowę i przypomina mu, że zawsze miał poparcie Konfederacji Penyii.

Artur Valiente uważa, że ​​modyfikacja artykułu regulującego stosunki z Penyami jest szkodliwa i może spowodować podział wśród kibiców. Prosi o głosowanie przeciw, aby utrzymać obecną strukturę.

Marc Navarro jest dumny, że Barça modyfikuje statut w celu obrony praw człowieka.

Socio 114 645 obawia się o modyfikację artykułu określającego warunki członkostwa. Prosi także o niestosowanie kodeksu etycznego wobec pracowników klubu, ponieważ wątpi, że jest to zgodne z prawem.

Socia Nuria Palomar prosi o zmiany w Statucie umożliwiające głosowania elektroniczne oraz o ustanowienie minimalnej liczby miejsc dla kobiet w dyrekcji klubu w imię równouprawnienia.

Jaume Carrasco: Konieczne byłoby przestudiowanie przyszłej modyfikacji tego artykułu, ponieważ jest oczywiste, że on nie działa dobrze. Pojęcie długu netto musi być lepiej sprecyzowane, aby uniknąć zmian w systemie kalkulacji. Musimy przemyśleć procent zadłużenia w stosunku do EBITDA. Zmiany należy wprowadzać z uwzględnieniem wyjątkowych okoliczności, takie jak pandemia. Utrzymanie art. 67 pozostawiłoby klub w niedopuszczalnej sytuacji i ukarałoby zarząd za okres, za który nie był odpowiedzialny.

Jaume Carrasco: Komisja Gospodarcza uważa, że ​​tymczasowe zawieszenie tego artykułu może zostać podniesione ponownie na następnym zgromadzeniu.

Jaume Carrasco, sekretarz komisji ekonomicznej: Nie jest łatwo odwrócić deficyt w wysokości 481 mln. Jeśli artykuł 67 będzie przestrzegany co do joty, zarząd, który nie jest odpowiedzialny za dług powinien zrezygnować, a ponadto pozostawiłby klub w chwilowej sytuacji z zarządem który nie ma możliwości podejmowania decyzji.

Elena Fort: Ten artykuł nie gwarantuje kontroli, ponieważ mimo jego obowiązywania znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Posiadamy gwarancje prezentowane w LaLidze na wartość 164 mln. Ta rada ma prawo nie zostać ukarana za katastrofalne zarządzanie, za które nie odpowiada, dlatego prosimy o zaufanie.

Elena Fort: Zarząd ten zobowiązuje się do poruszenia tych kwestii na każdym posiedzeniu, aby uniknąć wątpliwości. Będziecie delegatami, którzy będą kontrolować sytuację gospodarczą.

Elena Fort: Artykuł 67 przewiduje kontrolę rachunków. Wyznacza dwie granice. W przypadku strat zarząd ma dwa lata na ich odwrócenie. I nie można mieć długu, który jest dwukrotnie większy niż EBITDA. Rozumiemy, że jest to artykuł przeznaczony do zwykłej sytuacji w klubie bez strat. Ale przejęliśmy klub z zadłużeniem przekraczającym EBITDA o ponad dwa razy, gdy sytuacja na świecie jest wyjątkowo trudna. Nie chcemy tego artykułu eliminować, tylko zawiesić go czasowo, aby ten zarząd miał czas na polepszenie sytuacji gospodarczej.

Elena Fort: Modyfikacja artykułu 39 dotyczącego etyki - rozszerzamy ten punkt na wszystkie komisje statutowe i pozaustawowe oraz wykonawcze.

Elena Fort: Zmiana art. 34, czas trwania mandatu -  tak jak mówiliśmy podczas kampanii, obniżyliśmy długość mandatu z sześciu do pięciu lat.

Elena Fort: Zmiana art. 33 dotyczącego składu rady dyrektorów, stanowisk, ich charakteru i funkcji - zadań reprezentacyjnych w Barcelonie jest wiele, dlatego prosimy o zwiększenie liczby menedżerów do maksymalnie 25.

Elena Fort: Modyfikacja artykułu 16 w sprawie Penyi - odpowiedź na to musi być udzielona przez klub, a nie przez Światową Konfederację Penyes. Proponujemy nie uznawać tego podmiotu za podmiot ustawowy.

Elena Fort: W kwestii artykułu 12. - Otwiera się możliwość zostania socio w formie elektronicznej, z podpisem cyfrowym lub podobnymi elementami bezpieczeństwa, dzięki czemu fani z całego świata będą mogli to uczynić.  Wszystkim fanom damy takie same możliwości. Bayern ma prawie 300 000 członków. Dzięki tej zmianie znów będziemy mogli być klubem z największą liczbą członków na świecie.

Elena Fort: Rozumiemy, że Barça musi zobowiązać się do obrony praw człowieka, które są zagrożone na świecie. Po raz pierwszy klub ustanowił to zobowiązanie w swoim regulaminie. To duma, że ​​Barça, podążając za swoją historią, pozycjonuje się jako pionierski klub w kwestii obrony praw człowiek.

Elena Fort: Zasady są tym instrumentem, który pomaga nam funkcjonować, a Statut to nasze zasady. Prezydent wyjaśnił już, że należy przeanalizować Statut i zająć się reformą, która umieszcza nas w XXI wieku. Konieczne jest wprowadzenie specyficznych zmian, które ułatwią codzienną działalność klubu. Zarząd zajmie się również wszelkimi przyszłymi propozycjami dowolnego socio.

Przechodzimy do punktu szóstego, czyli zatwierdzenia proponowanej reformy Statutu. Głos zabrała Elena Fort.

Socios Compromisarios przegłosowali zgodę na przekazanie jednemu lub większej liczbie inwestorów mniejszościowego udziału w kapitale akcyjnym Barça Studios. 397 osób było za, 14 przeciw, a 10 osób oddało puste głosy.

Joan Laporta: Będziemy zachęcać inwestorów do umieszczania języka katalońskiego na swoich stronach internetowych. Kataloński jest językiem urzędowym Barçy. Chcemy, aby częścią naszego klubu były także hiszpański i angielski, ale kataloński jest naszym oficjalnym językiem. Jesteśmy podmiotem, który najbardziej promuje kataloński na świecie. 266 milionów ludzi odbiera nasze wiadomości w języku katalońskim.  Będziemy bronić naszego języka i naszej kultury. Wybierzemy partnera, który to rozumie. Nasza publiczność jest głównie katalońska lub zna kataloński, chociaż jesteśmy dumni także z fanów mówiących po angielsku, hiszpańsku i chińsku, ponieważ Barça to globalny klub, który szanuje wszystkie język.

Na pytania odpowiada Joan Laporta: Uważamy, że jest to najlepszy czas na przeprowadzenie tej operacji, ponieważ widzieliśmy, że są inwestorzy zainteresowani Espai Barçą i możemy również dać przestrzeń do inwestowania w „Barça Studios”. Nie jesteśmy firmą produkcyjną, jesteśmy klubem piłkarskim. Wygraliśmy 43 Puchary Europy w różnych sportach, nie ma drugiego takiego klubu na świecie. Mamy też Fundację, bo wygrywanie to nie wszystko. Ale nie jesteśmy ani wytwórnią filmową, ani sklepem z koszulkami. Poszukujemy inwestorów, którzy znają się na tym modelu. Jest wiele firm, które sprawiają, że tego typu biznes jest rentowny i chcemy, aby pomogły nam uczynić ten produkt opłacalnym, zawsze z mniejszościowym udziałem. To może dać nam bardzo ważne źródło dochodów. Dają nam możliwość czerpania zysków z branży biznesowej, w której nie jesteśmy ekspertami.

Jaume Soler pyta, czy Barça Studios potrzebuje kapitalizacji i co zarząd tej firmy planuje robić w przyszłości.

Joan Vallbe także wykazuje obawę, że sprzedaż udziałów Barça Studio zaszkodzi językowi katalońskiemu. Wymaga, aby sponsorzy i inwestorzy mieli na uwadze język kataloński na swoich stronach internetowych.

Andréu Molina wyraża swoje zaniepokojenie, ponieważ z 28 sponsorów klubu tylko pięciu daje możliwość oglądania swoich treści na portalach społecznościowych w języku katalońskim. Jest zaniepokojony tym, co stanie się z Barça Studios, które już teraz ma już wiele treści tylko w języku angielskim. Pyta, co zarząd Barçy zamierza zrobić, aby chronić język kataloński.

Czas na serię pytań od kibiców. Socio 70.850 Alex Puig Santamaria pyta dyrektorów, czy uważają, że to odpowiedni moment na sprzedaż praw, czy nie byłoby lepiej poczekać na chwilę większej stabilności dla klubu

Juli Guiu: Barça Studios to nasza firma, która obsługuje telewizję Barça TV, produkuje filmy i nowe formaty. Jest firmą autonomiczną. Chcemy, aby trzy projekty promowały produkcję dla klubu, usługi dla osób trzecich i produkcje. Wyprodukowaliśmy już filmy dokumentalne 'Matchday, serial animowany i chcemy sięgnąć po seriale fabularne. Prosimy o autoryzację od 25 do 45 proc. praw, aby nie stracić kontroli i móc realizować projekty, które mamy przed sobą.

Kolejny punkt obrad to „Barça Studios: Zezwolenie na przekazanie jednemu lub większej liczbie inwestorów mniejszościowego udziału w kapitale akcyjnym”. Wiceprezes ds. ekonomicznych Juli Guiu przedstawia temat za pomocą filmiku przedstawiającego projekt.

Socios Compromisarios przegłosowali projekt finansowania projektu Espai Barca! Oddano 405 głosów za, 21 głosów przeciw oraz sześć głosów pustych.

Rozpoczyna się głosowanie na temat finansowania Espai Barca.

Joan Laporta: Zawsze są głosy za i przeciw. Les Corts był punktem odniesienia, ale budowa Camp Nou była dobrą decyzją. Espai Barça też jest dobrym projektem.

Joan LaportaZapewniam, że za mojej kadencji klub nie wpadnie w ręce żadnej władzy rządowej ani medialnej. Finansowanie jest niezbędne, aby unowocześnić nasze obiekty i ożywić gospodarkę. Nie martwimy się, bo planujemy poprawić sytuację klubu, a Espai Barça nam pomoże. Żaden inwestor nigdy nie będzie miał władzy w tym klubie. Przeanalizujemy wszystkie propozycje, myśląc również o tym, czy socios mogą uczestniczyć w finansowaniu.

Czas na odpowiedzi Joana Laporty: Przedefiniowaliśmy projekt, aby uwzględnić ulepszenia technologiczne i dotyczące zrównoważonego rozwoju. Espai Barça postawi nas w czołówce klubów, które dążą do tego celu.

Josep Llopcentelles pyta, co się stanie w przypadku, gdy finansowanie nie zostanie zatwierdzone oraz jakie konsekwencje finansowe lub prawne może to mieć dla klubu.

Socio Josep Minguella również wspiera projekt i przypomina, jakie problemy pojawiały się przy budowie Camp Nou. Twierdzi, że finansowanie nie powinno prowadzić do tego, by inwestorzy mogli decydować o losie klubu.

Pierwsza socia przedstawiła cztery powody, dla których warto głosować za projektem Espai Barca.

Pora na serię pytań od socios, którzy byli nieobecni 17 października.

Joan Laporta: To historyczna okazja. To dziedzictwo, które pozostawimy naszym dzieciom, wnukom, a może i prawnukom. To niezwykłe dzieło, które sprawi, że staniemy się punktem odniesienia na świecie.

Joan Laporta: Pieniądze z transferu Neymara nie powinny były być przeznaczone na zwiększanie wydatków na płace. Trzeba było zainwestować w Camp Nou i lepiej pomyśleć o inwestycjach sportowych.

Joan Laporta: Espai Barça to nie wydatek, to inwestycja. Pomoże nam to ożywić klubową gospodarkę. Mamy pięcioletni plan strategiczny odwrócenia rachunku zysków i strat. Projekt Espai Barça do tego nie należy, to osobny plan.

Joan Laporta: Podczas mojej pierwszej kadencji chcieliśmy udostępnić miejsce na koszulce sponsorowi. Otrzymaliśmy oferty od bukmacherów czy producentów viagry. Ostatecznie na trykocie znalazł się UNICEF. Na tej współpracy nie zarabialiśmy, to my płaciliśmy milion euro tej organizacji.

Joan Laporta: W referendum z 2014 roku mówiono już, że 200 milionów z 600 milionów euro na projekt Espai Barça zostanie sfinansowanych ze sprzedaży nazwy Estadi.

Joan Laporta: Nie sprzedajemy prawa do nazwy Estadi bez powodu. Tak możemy osiągnąć dochód przez określony czas. To jak reklama na koszulce. Ale zawsze działamy bez szkody dla wizerunku klubu. Musimy przestrzegać zasad etycznych i moralnych, podobnie jak sponsorzy.

Joan Laporta: Nie sądzę, żeby były jakieś problemy ze strony urzędników, żeby projekt nie posuwał się do przodu. Rada Miasta jest przychylna projektowi, bo będzie to również projekt miejski.

Joan Laporta: Nie potrzebujemy pozwolenia na pracę w naszym "domu". Będzie to przestrzeń dla nas i dla miasta, która wzbogaci strefę wypoczynku w Barcelonie. Będzie to miejsce pielgrzymek.

Joan Laporta: Ryzyko jest dobrze skalkulowane, bo nie naraża na szwank majątku klubu i nie wpływa na budżet. Projekt zwróci się sam, z dodatkowymi korzyściami, jakie przyniesie. To będzie niezwykłe dziedzictwo.

Joan Laporta: Poszukamy najlepszego planu finansowania, starając się zaoszczędzić jak najwięcej. Chcemy ożywić klubową gospodarkę, a Espai Barça to projekt, który w tym pomoże.

Joan Laporta: Rozważamy też różne opcje gry podczas remontu Camp Nou. Myśleliśmy, że będzie możliwe zwiększenie pojemności Estadi Johan Cruyff, ale nie uda się tego zrobić. Być może będziemy grać na Montjuic lub w innym miejscu. Niewykluczone, że pozostaniemy na Capn Nou.

Joan Laporta: Ryzyko związane z nieprzewidzianymi zdarzeniami takimi jak pandemia podejmuje klub oraz inwestorzy. Ale nigdy nie narazimy na szwank rentowności klubu. Dziedzictwo nie jest zagrożone.

Joan Laporta: Obiecujemy nie przekraczać kryteriów Statutowej Komisji Gospodarczej. W umowie, którą zawieramy z Goldmand Sachs, czyli z inwestorem, nie będzie brane pod uwagę, że nie jest właścicielem klubu. Rozmyślamy także nad tym, aby socios , którzy chcą uczestniczyć w planie finansowania, mogli to robić.

Joan Laporta: Jeśli plan finansowania zostanie zatwierdzony, będą socios będą informowani o każdym wydanym euro, z maksymalną przejrzystością. To zobowiązanie, które podjęliśmy jako zarząd. To bardzo ważny projekt, żebyśmy mogli dalej być konkurencyjni wobec innych drużyn.

Skończyło się przemówienie Joana Laporty. Teraz prezydent odpowiada na pytania zadane przez socios pod koniec Zgromadzenia 17 października.

Joan Laporta: Stworzymy Barça Campus, który będzie punktem odniesienia na świecie i omówimy Modyfikacje Generalnego Planu Metropolitalnego. To dzieło architektoniczne, które pozostawimy przyszłym pokoleniom. Musimy wykorzystać ten dogodny moment. Po wielu latach opóźnienia to my z odwagą popychamy projekt do przodu. Projekt, który zostanie spłacony dzięki korzyściom, jakie generuje.

Joan Laporta: Przypominam, że socios za to nie zapłacą, że nie narazi to na szwank majątku ani nie wpłynie na sekcję sportową. Jeśli nie w ten sposób, to w ogóle nie zrobimy tego. Jeśli nas upoważnicie, jestem przekonany, że na takich warunkach znajdziemy finansowanie. Zbudujemy nowe Camp Nou, nowe Palau, małe Palau i nowe lodowisko.

Joan Laporta: Musimy ponownie głosować, bo projekt stał się przestarzały. Prosimy o autoryzację, aby znaleźć najlepszy plan finansowania, który będzie odpowiadał naszemu planowi . Prace pierwotnie miały zakończyć się w 2021 roku, więc kalendarz jest całkowicie nieaktualny. Ponadto niezbędna jest poprawa trwałości projektu, który powinien przetrwać 100 lat.

Joan Laporta: Od referendum w 2014 r. zainwestowano 145 milionów i zbudowano tylko pięć procent tego, co zaplanowano. To spadek, który otrzymaliśmy od starego zarządu. Inwestycja dotyczyła Estadi Johan Cruyff, rozbiórki Mini Estadi oraz rożnego rodzaju pozwoleń i roszczeń.

Joan Laporta: Ważne jest ożywienie gospodarki klubu. Nie chcę dokonywać apokaliptycznej analizy, bo Barça nadal będzie trwać bez Espai Barçy, ale to świetna okazja, by wykonać ten projekt.

Joan Laporta: Przepraszam za pomyłkę w obliczeniu czasu, potrzebnego na Zgromadzenie. Chcemy, aby wszystko, nad czym głosujemy, było dobrze wyjaśnione. Zależy nam na jak największym udziale. Tak działa demokracja i Barça.

Joan Laporta: W ubiegłą niedzielę miała miejsce wyjątkowa sytuacja. Rozpoczynał się mecz Barçy z Valencią i wielu z was prosiło o przełożenie Zgromadzenia ze względu na wagę kwestii do omówienia. Przemyśleliśmy to i postanowiliśmy, że dzisiaj będziemy kontynuować Zgromadzenie.

Głos zabrał Joan Laporta, który opowiada o planie finansowania Espai Barca.

Josep Cubells informuje, że na początku Zgromadzenia było tylko 389 z 4457 wezwanych delegatów.

Minuta ciszy była związana ze śmiercią Alexa Quiñonesa, byłego sportowca Barçy zamordowanego w Ekwadorze.

Zgromadzenie rozpoczęło się od minuty ciszy.

Niewielkie zainteresowanie ze strony delegatów poprzednią sesją spowodowało, że Laporta zaapelował do wszystkich, aby w najbliższą sobotę była jak największa frekwencja ze względu na wagę poruszanych tematów.

Zgromadzenie odbędzie się w specjalnie przygotowanym na to wydarzenie namiocie obok Palau Blaugrana. Od 13:30 na lodowisku odbywa się poczęstunek, na którym zjawiła się cała dyrekcja, aby zakończyć dyskusję na temat pozostałych kwestii zgromadzenia.

Dyrekcja proponuje również skrócenie kadencji do pięciu lat, podniesienie składu zarządu do maksymalnie 25 dyrektorów oraz zabranie statusu delegatów Światowej Konfederacji Peñas.

Najbardziej kontrowersyjnym punktem będzie szósty, czyli zatwierdzenie proponowanej reformy Statutu. Głosowanie odbędzie się w trzech fazach. Pierwszym z nich jest tymczasowe zawieszenie artykułu 67, który kontroluje saldo kapitału własnego. Ten artykuł wymaga zamknięcia wszystkich lat podatkowych z zyskiem po opodatkowaniu, z marginesem dwóch zamknięć w celu skorygowania wszelkich opóźnień. W przeciwnym razie zarząd byłby zobowiązany do rezygnacji.

Po głosowaniu na temat Espai Barça, nadal będą bardzo ważne kwestie do omówienia. Piątym punktem obrad jest zezwolenie na przeniesienie na jednego lub więcej inwestorów mniejszościowego pakietu akcji Barça Studios. Jest to manewr, którego niektórzy socios obawiają się, ponieważ może być początkiem utraty własności klubu przez kibiców.

Jeśli delegaci nie zatwierdzą planu finansowania Espai Barça, Joan Laporta już zaproponował, że można rozważyć referendum, a następnie głosowanie ponownie przejdzie przez Zgromadzenie.

Przebudowa Camp Nou będzie kosztować 900 milionów i potrwa od czerwca 2022 do grudnia 2025. Nowe Palau Blaugrana będzie kosztowało 420 milionów i zostanie wybudowane między styczniem 2024 a 2026 grudnia. Przedudowa otoczenia oraz Campus Barça będzie kosztować 100 milionów i będzie realizowana od stycznia 2025 do grudnia 2027 roku. Budżet uzupełniają 60 milionów, które zostaną przeznaczone na Modyfikację Generalnego Planu Metropolitalnego oraz 20 milionów, które kosztowała budowa Estadi Johan Cruyff.

Plan finansowania przedłożony pod głosowanie przez dyrektora generalnego Ferrana Revertera i wiceprezes instytucjonalną Elenę Fort wynosi 1,5 miliarda euro, które FC Barcelona zwróci w ciągu 35 lat, z pięcioletnią karencją, gdy wszystkie prace zostaną zakończone.

Dzisiejsze Zromadzenie rozpocznie się właśnie od czwartego punktu porządku obrad: „Espai Barça: Zatwierdzenie, w stosownych przypadkach, uzyskania niezbędnych środków finansowych na przeprowadzenie operacji”.

Dodatkowym powodem zawieszenia zeszłotygodniowego Zgromadzenia były wątpliwości socios w kwestii projektu Espai Barca. Wielu z obecnych uważało, że projekt tej rangi powinien zostać poddany pod głosowanie w referendum, a niektórzy prosili o włączenie socios do jego finansowania.

Poleć artykuł

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.

Będzie więcej informacji? Bo bardzo chętnie dowiedział bym się o zarobkach piłkarzy
konto usunięte

"Joan Laporta: Respektuję słowa socio, który twierdzi, że oszukałem kibiców. Prawda jest jednak taka, że zrobiłem wszystko, żeby podpisać kontrakt z Messim, ale LaLiga nie pozwoliła nam na to." oszukałeś i nadal kłamiesz
konto usunięte

67 art przeglosowany teraz Laporta bedzie kręcił walki...
Komentarz usunięty przez użytkownika

nie stac ich na karnety, a sami z swoich chcieli dać na stadion :) chyba makietę.

Dobra sprawa - teraz ruszyć z kopyta tak szybko jak się da.
Stadion musi zarabiać.

Trzeba wszystko zrobić aby kupić Mapeta lub Hochlanda do nas.

Miałem wątpliwości, czy uda się z Espai. Pozostaje głosowanie w sprawie artykułu 67...

Ja tylko chciałem napisać, że to fantastyczne, iż prowadzicie relację na żywo z takiego wydarzenia! Dziękuję :)

Swoją drogą jakieś prawo zabrania socios dołożenia jakiejś cegiełki do finansowania Espai Barca, coś w stylu sponsoringu, darowizny?