Światowa Konfederacja Penyi prosi socios o odrzucenie zmian w statucie FC Barcelony

Łukasz Lewtak

17 października 2021, 13:30

Mundo Deportivo

4 komentarze

Fot. Getty Images

Przed dzisiejszym zgromadzeniem socios compromisarios Światowa Konfederacja Penyi FC Barcelony napisała list otwarty do wszystkich socios. Przypomina w nim, że reforma statutu, która ma być poddana pod głosowanie, zawiera propozycję zmiany artykułów 16 i 23, aby usunąć uznanie dla Konfederacji i jej federacji terytorialnych.

Podczas dzisiejszego zgromadzenia FC Barcelona poprosi socios o zatwierdzenie zmian m.in. w artykułach 16 i 23 statutu klubu. Po zmianie artykułu 16 Barca będzie mogła regulować relacje z klubami kibica bez pośrednictwa Światowej Konfederacji Penyi. Z kolei po zmianie artykułu 23 prezesi federacji terytorialnych Światowej Konfederacji Penyi nie będą już brać udziału w zgromadzeniach jako socios compromisarios.

Poniżej przedstawiamy pełną treść listu.

Drogie koleżanki i koledzy,

Po raz pierwszy piszemy do Was wszystkich list otwarty, motywowani wyjątkową sytuacją, przez jaką przechodzi ruch klubów kibica, oraz chęcią napisania do Was zarówno z naszego głębokiego sentymentu do FC Barcelony, jak i z naszej pozycji członków Światowej Konfederacji Penyi i reprezentantów naszej organizacji przed Zgromadzeniem Socios Compromisarios.

Jednostronnie Zarząd FC Barcelony podjął niezrozumiałą i rozczarowującą decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad Zgromadzenia w najbliższą niedzielę zmiany statutu, tak aby usunąć z niego uznanie Światowej Konfederacji Penyi i jej federacji terytorialnych. To oznacza pozostawienie bez ochrony naszego statutu prawowitych przedstawicieli ponad 170 000 kibiców, którzy w demokratyczny i większościowy sposób zdecydowali się zorganizować i ułożyć swoją strukturę, aby stać się najlepszym ruchem klubów kibica na świecie.

Od 1919 roku Barça i jej kluby kibica są niepodzielnie zjednoczone w długiej historii doświadczeń, w której ruch zawsze był lojalny i bliski naszemu Klubowi. Związek ten był stale żywotny i intensywny. Dlatego też obecnie 18 500 socios FC Barcelony posiada również podwójny status członka penyi.

W ostatnich latach, dzięki wsparciu Klubu i przy zaangażowaniu całego ruchu, osiągnęliśmy niezwykły poziom modernizacji i postępu organizacyjnego. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu tych 170 000 członków klubów kibica w nowoczesną i funkcjonalną strukturę, w której Konfederacja i 30 federacji zrzesza ponad 1250 klubów kibica z całego świata. Zachęcaliśmy do samofinansowania, rozwijaliśmy solidarność w tym obszarze i promowaliśmy sport od najniższego szczebla, aktywizując stowarzyszenia i wspierając małe kluby i podmioty sportowe w całym kraju. To efektywny i funkcjonalny, ale także proaktywny i nastawiony na rozwój model administracyjny, który pozwolił FC Barcelonie rozszerzyć popularność swojej marki, swoich wartości i swojej wyjątkowości poprzez nasze kluby kibica.

Będziemy z Klubem dzisiaj i na zawsze, nasze wsparcie będzie bezwarunkowe i zawsze będziemy czynić niezbędne poświęcenia. I jeszcze raz podkreślamy, że z naszego ruchu wyciągamy rękę, aby wspólnie, w gronie socios i członków klubów kibica, przezwyciężyć tę złożoną sytuację.

Z tych wszystkich powodów ci z nas, którzy dzisiaj mają zaszczyt, ale także odpowiedzialność i obowiązek czuwania nad stuletnią historią i tysiącami członków klubów kibica, będącymi częścią tej wielkiej rodziny, chcielibyśmy prosić państwa o głosowanie przeciwko proponowanej reformie artykułów 16 i 23 naszego statutu, która cofa nas do przeszłości i pozbawia uznania dla demokratycznej organizacji, jaką zbudowaliśmy.

Zapraszamy do dalszego wspólnego budowania teraźniejszości i przyszłości naszego Klubu. W tę niedzielę, bardziej niż kiedykolwiek, będzie to zależało od Ciebie.

Poleć artykuł

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.

Ble ble ble, nie damy sobie zabrać władzy, ble ble, ble.
Nie wiem na ile ta uprzywilejowana w stosunku do zwykłych socis grupa ma swoją pozytywną, a ile negatywną rolę w obecnym kształcie władzy, ale jakoś nie protestowali kiedy Rosell zmieniał statut poprzednio.

Ulala to się porobiło..

Świnie koryta się trzymają :p