FC Barcelona – zarządzanie na tle innych klubów. Cz.3: Prawo własności

Rafał Kowalczyk

2 czerwca 2020, 17:49

3 komentarze

Fot. Getty Images

Sukcesy piłkarskie kojarzone są przede wszystkim z dokonaniami sportowymi. Piłkarze wielkich klubów wznoszą puchary w blasku reflektorów z „We Are The Champions” w tle, zawodnicy mniejszych drużyn cieszą się z utrzymania w lidze czy awansów do rozgrywek kontynentalnych. To jest jednak tyko jeden z trzech wzajemnie przenikających się celów, do jakich dążą kluby. Poza nim ogromną rolę odgrywają dwa pozostałe rodzaje sukcesu – społeczny, czyli oddziaływanie na otoczenie poprzez kreowanie swego rodzaju lokalnych bohaterów, a także marketingowy. Seria artykułów dotyczy tego ostatniego. Zapraszamy na jej trzecią część, a także zachęcamy do zapoznania się z pierwszą i drugą.

Równy podział między właścicieli prywatnych i publicznych

Właściciele prywatni to osoby, którym jednoznacznie można przypisać prawo do zarządzania klubem. W sytuacji, kiedy taka zdolność leży po stronie państwa, stowarzyszenia, instytucji czy regionalnej jednostki prawnej, określa się ją mianem właściciela publicznego. Odnosząc się do konkretnych krajów, w Anglii, Francji, Macedonii, Słowacji, Szkocji, Szwajcarii i we Włoszech właściciele wszystkich klubów to osoby prywatne. Na drugim biegunie tej klasyfikacji znajdują się Andora, Austria, Estonia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norwegia, San Marino, Szwecja i Wyspy Owcze, gdzie za zarządzanie klubami odpowiedzialne są jedynie podmioty publiczne. W pozostałych ligach podział ten rozkłada się. Przykładowo, w Hiszpanii 70% klubów zarządzanych jest przez właścicieli prywatnych, 20% – publicznych, a 10% nie zostało sklasyfikowanych z uwagi na brak dostarczenia do UEFA wystarczających danych. Analizując całościowo ligi europejskie, ostatecznie uwidacznia się około pięćdziesięcioprocentowy stosunek między wymienionymi grupami właścicielskimi. Przy tej analizie należy mieć na uwadze fakt, że zestawienie obejmuje jedynie procentowe określenie, bez zagłębiania się w liczbę drużyn w klasie rozgrywkowej.

Dominacja krajowych właścicieli prywatnych

W 43 ligach, w których odnotowano występowanie właścicieli prywatnych, aż 283 właścicieli pochodzi z tego samego kraju co klub, a 67 z zagranicy. Jak można się spodziewać, napływ zagranicznego kapitału jest szczególnie widoczny w najmocniejszych pięciu ligach europejskich. Wyjątkiem jest Bundesliga, ale warto zaznaczyć, że wynika to przede wszystkim ze znacznej przewagi zarządzania przez podmioty publiczne (72%). Ciekawym przypadkiem jest też Belgia, gdzie aż 5 klubów jest kontrolowanych przez zagraniczne jednostki. W innych ligach ta liczba mieści się w przedziale 0-3. Wśród właścicieli zagranicznych przeważają inwestorzy z Europy (46%), Ameryki Północnej (25%), a na dalszych lokatach plasuje się Azja (21%) i Bliski Wschód (8%).

Tab. 1. Liczba właścicieli krajowych i zagranicznych w najmocniejszych ligach europejskich

Liga

Liczba właścicieli prywatnych

krajowych

zagranicznych

angielska

8

12

francuska

13

7

hiszpańska

10

4

niemiecka

4

1

włoska

15

5

Źródło: Raport UEFA, The European Club Footballing Landscape 2018, s. 53.

Zmiany właścicieli zagranicznych w latach 2015 – 2019

We okresie od stycznia 2015 roku do września 2019 roku nastąpiło 35 przejęć właścicielskich przez zagraniczne jednostki. W 15 z nich zaangażowały się podmioty pochodzenia europejskiego. Było to m.in. objęcie Lille OSC przez Gerarda Lópeza czy wykupienie całości akcji Korony Kielce przez Andréasa Hundsdörfera. Dziesięciu nowych inwestorów pochodzi z Azji. Szczególnie imponujący okazał się rok 2016. Nabywanie większościowych pakietów akcji doprowadziło do zmian w strukturach RCD Espanyolu (54% akcji wykupione przez chińskiego biznesmena Chena Yanshenga), Interu Mediolan (68% akcji przez Zhanga Jindonga, właściciela Suning Holdings Group) czy West Bromwich Albion (88% akcji przez Laia Guochuana). Dziewięć przypadków dotyczyło przejęć przez amerykańskie jednostki i wśród nich warto wyróżnić przede wszystkim zmianę właściciela AC Milanu na Elliott Management Corporation w 2018 roku. Listę uzupełnia dołączenie Girony do holdingu City Football Group administrowanego przez Abu Dhabi United Group. Katarska jednostka weszła w posiadanie 44,3% praw do zarządzania klubem. Identyczna część pozostała w rękach Girona Football Group, na której czele stał Pere Guardiola, brat Pepa.

Barcelona w rękach kibiców

Właścicielami FC Barcelony są tzw. socios, czyli członkowie klubu decydujący o jego zarządzaniu. Odbywa się to poprzez uczestnictwo w Zgromadzeniu Ogólnym czy Zgromadzeniu Delegatów. Podczas obrad ustalane są takie kwestie jak m.in. akceptacja nowych umów sponsoringowych, reform statutu czy kwestii budżetowych. Przysługuje im również prawo wyborcze w głosowaniu na prezydenta klubu. Według oficjalnego komunikatu Rzecznika Stowarzyszenia Kibiców z czerwca 2015 roku, do głosu uprawnionych było 109 637 socios. Nawet przy osiągniętej 37% frekwencji (40 548 osób), bardzo widocznie rysuje się skala rozproszenia decyzyjności w stosunku do jednostek zarządzanych przez pojedyncze osoby.

Dokonując zestawienia z opisywanym wcześniej pochodzeniem właścicieli klubów, należy wskazać, że większość socios to Hiszpanie. Według oficjalnego raportu rocznego, aktualnego na dzień 30.06.2019, ich całkowita liczba wynosi 141 846 osób, z czego 54 839 to mieszkańcy Barcelony, 74 200 osób pochodzi z innych miast katalońskich, a jedynie 10 807 z reszty świata. 73% stanowią mężczyźni, 27% – kobiety. Najliczniejszą grupą wiekową stanowią członkowie mający 46–50 lat (12 158 osób), 51–55 lat (11 084 osób) i 56–60 lat (9 476 osób). Ciekawą kwestią jest jednoczesna liczebność grup od 0–10 lat (16 946 osób) wskazująca na dużą decyzyjność rodziców w kwestii członkostwa.

Poleć artykuł

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.

Rafał mógłbyś mi podać źródło danych albo ile socios to osobnicy w wieku 20-30 i 30 40.